Hvad er en revisorerklæring? Inkl. arbejds- og materialeliste

En revisorerklæring er en erklæring om at jeg har gennemgået jeres regnskab. Det er en sikkerhed for at mit slutprodukt er veludført.

Der findes 4 forskellige grader af sikkerhed, jeg kan stille. Der er begrænset sikkerhed ved de 2 første revisorerklæringer.Ved de 2 sidste er der en højere grad af sikkerhed.

Assistance fra godkendt revisor

Jeg kan assistere som registreret revisor og hjælpe ledelsen med at opstille regnskabet.

Review af regnskabet

Ved review spørger jeg ind til tallene i regnskabet og jeg tager udgangspunkt i tallene fra ledelsen.

Udvidet gennemgang

Når jeg gennemgår et regnskab med udvidet gennemgang, så tager jeg udgangspunkt i et review og stiller yderligere sikkerhed med en række specifikke supplerende handlinger.

Revision

Ved revision skal der foretages fysisk kontrol med notat om tid, sted og resultat. Der skal kontrolleres, hvad der er relevant for virksomheden. Kontrollen af oplysningerne udgør en stor del af revision.

Hvad er forskellen på udvidet gennemgang og revision?

Udvidet gennemgang er baseret på forespørgsler mens revision er baseret på kontrol.

Hvad har jeg brug for, for at udføre udvidet gennemgang og revision?

Revision

Ved revision, skal der foretages fysisk kontrol med notat om tid, sted og resultat. Der skal kontrolleres hvad der er relevant for virksomheden, men typisk anlægsaktiver og beholdninger er relevante.

Øvrige aktiver og passiver kan som oftest kontrolleres via lister/eksterne dokumenter.

Udvidet gennemgang

Baseret på forespørgsler men der er 4 supplerende handlinger, der SKAL gennemføres. Gennemføres de ikke, kan der ikke laves udvidet gennemgang, og revision vælges i stedet. Alternativt en erklæring om manglende konklusion idet vi ikke har kunnet gennemføre den udvidede gennemgang.

De 4 supplerende handlinger er:

 • Engagementforespørgsel i pengeinstitut, skal indeholde
  • Navn og CVR nr. på virksomhed
  • Skæringsdato for opgørelsen
  • Revisors navn, adresse og e-mail
 • Tingbogsoplysninger indhentes
  • Tingbog ejendomme hvis der ejes ejendom
  • Personbog
  • Bilbog
 • Advokatbrev indhentes
  • Kan undlades, hvis ingen bankforretning i året eller disse kun vedrører almindelig advokatrådgivning. Der skal ligge et notat med begrundelse, hvis advokatbrev ikke indhentes
 • Efterprøvning indberetning af skat, moms og andre afgifter
  • 3 x tjek bogføring til indberetning moms, løn og indkomstskatter
Fælles for dem begge

Udover ovenstående er dokumentationen fælles og der skal indhentes behørig dokumentation for tilstedeværelse, værdiansættelse og ejerskab for alle væsentlige poster over det beregnede væsentlighedsbeløb.

Omsætning, skat og moms er altid væsentlige uanset størrelse, og der skal altid foreligge dokumentation for disse.

Væsentlighed beregnes som hovedregel ud fra disse kriterier:

ProcentRegnskabspostIndregningskriterie
5%Omsætning25%
15%Resultat for skat25%
5%Egenkapital25%
2%Balancesum25%

Alle enkeltposter i regnskabet, der overstiger det beregnede væsentlighedsniveau skal dokumenteres.

Hej

Mit navn er Lars Berg Rasmussen og jeg er selvstændig registreret revisor.

Jeg kan hjælpe dig med både rådgivning og regnskab.

Eller send en besked

6 + 1 =