Generationsskifte

I gamle dage tænkte man på overdragelse af virksomheden eller landbrug til næste generation når man snakkede om generationsskifte, men i virkeligheden er det enhver overdragelse af virksomhed til en anden, der kan falde ind under definitionen generationsskifte.

Det er altså både når du sælger din virksomhed til naboen, til en ung landmand der køber sin første ejendom eller om det er til søn/datter, at man skal tænke tanken ”generationsskifte”.

Der er særligt gunstige regler for overdragelse af virksomhed og/eller ejendom inden for familien eller til en nær medarbejder, der har været ansat i en længere periode.

I disse kredse kan man overtage skatten fra sælger, og det er helt almindeligt anvendte regler, der har været kendt i mands minde.

Men hvis du sælger til andre end nær familie eller medarbejder, er det vigtigt at have forberedt generationsskiftet i god tid.

Med god tid mener jeg 4-5 år før. Det er vigtigt at have den optimale virksomhedsstruktur, så man kan gennemføre generationsskifte optimalt for såvel køber som sælger.

Du som sælger skal naturligvis først og fremmest varetage dine egne interesser, men måske er det i din interesse at tilgodese køber også, hvis det giver en bedre samlet pris?

Hellere sælge for 10 mio.kr. og stå med 2 mio.kr. i hånden end sælge for 20 mio.kr. og stå med 1 mio.kr.

Når generationsskifte skal forberedes mindst 4-5 år før salg, er det fordi du skal have lavet en beregning og vurdering af om det kan være en fordel med selskabskonstruktion med holdingselskab.

Det kan gøres skattefrit indtil pengene skal ud til dit private forbrug, men der er et 3 års ejerkrav på dit holdingselskab, før det kan sælge driftsselskabet skattefrit.

Det er derfor vigtigt at du tager snakken med din revisor i god tid om din virksomhedsstruktur. Det er for sent først at tænke ”selskab” den dag man vil sælge.

En selskabsform vil i mange tilfælde være at foretrække frem for personligt drevet virksomhed, og virksomhedsstrukturen bør altid være et emne ved gennemgang af regnskabet.

Alle personligt drevne virksomheder, der er så store, at de overskrider grænserne for lovpligtig revision* bør som minimum have foretaget en beregning af, om det vil være fornuftigt at drive virksomheden i selskabsform eller personligt eje.

Mangel på en sådan vurdering er efter min mening manglende rådgivning fra din revisor.

Generationsskifte er ikke så kompliceret som det nogle gange bliver gjort til, men det er som tidligere skrevet vigtigt at forberede det i god tid.

Mange af forberedelserne er måske i virkeligheden blot en opstramning af og tydeligere fokus på virksomhedens struktur og indtjeningspotentiale.

Hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder for optimalt generationsskifte, og om du har den rigtige virksomhedsstruktur, er du velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon.

Jeg gennemgår også gerne dit regnskab gratis for at tjekke om du anvender skatteregler og regnskabslovgivningen optimalt.

*

4 mio.kr. balancesum

8 mio.kr. omsætning

12 ansatte

Hej

Mit navn er Lars Berg Rasmussen og jeg er selvstændig registreret revisor.

Jeg kan hjælpe dig med både rådgivning og regnskab.

Eller send en besked

8 + 12 =